همیارمدرس

ژانویه 27, 2020

دقيقا متود هميار مدرس (بر مبناي) هوش پسيو چيست

تعريفِ مِتُد و سيستم آموزشي “هميار مدرس” براي كلاس هاي آخر هفته، در يك خط: همياريِ مدرس در كلاس داري شاد و علمي، جهتِ تربيتِ “كيفيِ” […]
Buy now