مدیر همیار مدرس

ژانویه 27, 2020

اهداف و نتايج متد هميار مدرس(قسمت سوم)

١. رضايت دانش آموزان افزايش مي يابد! ٢. سرعت راه اندازي كلاس جديد افزاريش مي يابد! ٣. آسيب هاي احتمالي در روند راه اندازي كلاس كاهش […]
ژانویه 27, 2020

اهداف و نتايج متد هميار مدرس(قسمت دوم)

١. روند حرفه اي شدن يك مدرس مبتدي، (حداقل تا ٢ برابر) تسريع مي شود! ٢. تعامل مدرسان، افزايش مييابد! ٣. مدرس كم تجربه از تجربيات […]
ژانویه 27, 2020

اهداف و نتايج متد هميار مدرس(قسمت اول)

١. “آموزش دادن” به سمت “تربيت كردن” متربيان ميل ميكنند! ٢. نظارت و خودكنترلي مدرسان روي عمل كرد تربيتي خودشان بيشتر ميگردد! ٣. كيفيت جلسه مدرسين، […]
ژانویه 27, 2020
دکترین همیار مدرس

دكترين هميار مدرس

در مقاله دکترین همیار مدرس قصد داریم به بیان دیدگاه های کلان خود بپردازیم، هر مجموعه و سازمانی دکترین و نگرش متفاوتی به وظایف خود دارد […]
ژانویه 27, 2020

دقيقا متود هميار مدرس (بر مبناي) هوش پسيو چيست

تعريفِ مِتُد و سيستم آموزشي “هميار مدرس” براي كلاس هاي آخر هفته، در يك خط: همياريِ مدرس در كلاس داري شاد و علمي، جهتِ تربيتِ “كيفيِ” […]
ژانویه 27, 2020

نتایج و دست آوردها برای مدرس

١. مدرس بيشتر فكر ميكند. ٢. بيشتر جذب جلسه آموزشي ومدرسين خود ميشود. ٣. اثر بخش تر برنامه ريزي ميكند. ٤. بهتر تدريس ميكند. ٥. عميق […]
ژانویه 27, 2020

همیار مدرس اثر دارد بر

يه عبارت ديگر، هميار مدرس، موارد زير را مورد تاثير قرار ميدهد: ۱. ايزو (همسان سازی): در يک سری از پارامتر های اعتقادی-دانشی-اخلاقی-رفتاری همسان سازی ايجاد […]
ژانویه 27, 2020

اصول متود هميار مدرس (بعلاوه چالش ها)

* اگر کسی با اصول زير سازگاری نداشته باشد با متود هميار مدرس نيز به تقابل می رسد. ۱. کارگروهی /اعتماد به اعضای کلاس ۲. ابزارها […]
ژانویه 27, 2020

ارکان همیار

1. تدريس دو نفره (حداقل مدرس + دستيار) (شايد براي سطح اساتيد استثنا داشته باشد.) ٢. مسئوليت سپاري مسئوليت سپاري به دانش آموزان (انس و ارتباط […]
Buy now